Bize Ulaşın:

0532 645 75 75


Koçluk
Liderler için Koçluk Becerileri

Liderler için Koçluk Becerileri

Liderler vizyoner insanlardır ancak belki de gerçekleştirmekte en çok zorlandıkları ‘vizyon’, her durumda vizyonlarına bağlı kalacak, kendileri kadar motive olmuş ve uyum içinde çalışan ekip arkadaşlarıdır.

 

Günümüz liderleri için koçluk, bireyleri tüm özgünlüğü ile anlayıp kabul ederek vizyona katkıda bulunmaları yönünde motive etmeyi sağlayan en etkili yaklaşımdır.

Bu programda katılımcılar, insanların bir şeyleri yapmak için nasıl yapmaları gerektiğini bilmekten çok, neden yapmaları gerektiğini bilmeye ihtiyaç duyduklarını anlayacak, nedenleri keşfetmede onlara yardımcı olmayı, bu yolda karşılaşılacak engelleri birlikte nasıl aşabileceklerini ve kişilerin potansiyellerini nasıl en üst seviyeye çıkarabileceklerini öğrenecekler.

Kuruma Katkıları:

 • Çalışanlarda aidiyet duygusunun gelişmesi
 • Çalışan performansında artış
 • Çalışanların potansiyellerini daha etkin bir şekilde kullanmaları
 • Daha mutlu çalışanlar, daha verimli bir çalışma ortamı
 • Kariyer planlaması sürecinin hem çalışan hem de kurum açısından daha etkin bir şekilde yönetilmesi

Eğitim İçeriği

 • Koçluk nedir?
 • Koçluk metodu performansa nasıl katkı sağlar?
  Koçluk sürecinin verimi nasıl etkilediği, yönetici tarafından tespit edilen gelişim alanının veya çalışanın yaşayacağı farkındalığın, bir fikir olarak kişiye nasıl kabul ettirilebileceği tartışılır.
 • Kurum içinde koçluğun adımları nelerdir?
 • Etkin koçluk için bilinçaltı süreçleri:
  • Değer ve inançlar
   Katılımcıların kendi değer ve inançları üzerinden, kendilerine bağlı kişilerin farklılıklarını anlamaları sağlanır. Değerleri oluşturan yapı incelenir.
  • Davranışı değiştirmenin formülü
   Aksiyon temelli hedefler, geçici çözümlersoruna getirirken, daha derin değişimin nasıl mümkün olduğu tartışılır
 • Doğru hedef belirleme ve hedeflerin takibi
  Bilinçaltının kabul etmediği hedefler gerçekleştirilmemeye mahkümdur. Bu bölümde hedefi bilinçaltımızın kabul edeceği şekilde nasıl tarif edebileceğimiz ve bunu nasıl kontrol edebileciğimizi anlatıyoruz.
 • Güçlü sorular
 • Koçluk döngüsünün sürekliliği – Etkin Geribildirim
  Geribildirimi nasıl yapılandırmamız gerektiği ve saha çalışmaları ve sonrasında verilecek geri bildirimi nasıl etkin kılabileceğimizi paylaşıyoruz. Geribildirim konusu;
  • Mesajımızın kalitesini neler etkiler
  • Geribildirimi yapılandırmak
  • Ne söylüyorum, nasıl söylüyorum
   alt başlıklarında inceleniyor.
 • Koçluk görüşmesi modeli (GROW)
  Bir koçluk görüşmesinin 4 adımı: Amaç belirleme, Gerçeklikleri kontrol etme, Seçenekleri değerlendirme ve Kapanış
 • Görüşme sırasında uyum sağlamak için ileri teknikler
  İnsanların davranış kalıplarını ve motivasyonlarını daha iyi anlamak, mesajlarımızın etkisini ve  hedefleri gerçekleştirme konusunda karşımızdaki kişiden beklentilerimizi yükseltebilmek için metaprogramlara başvuruyoruz. (Bir NLP konusudur.)