Bize Ulaşın:

0532 645 75 75


Yönetim Becerileri
Yönetmek

Yönetim Becerileri

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre çalışanların %80’i, yaptıkları işi yöneticilerinden daha iyi yaptıklarını düşünüyorlarmış. Bu oran ülkemizde de buna yakın görünüyor. Bizce bu durum büyük ölçüde, yöneticilerin önemli bir kısmının hala insanları yönetmeye, işlerini yapmaktan daha az ağırlık vermesinden kaynaklanıyor. Fark yaratan yöneticilerinse, işlerini daha verimli ve etkin yapabilmek için bilinçli veya bilinçsiz olarak kullandıkları iki yöntemleri var.
 

Bunlardan ilki rol model olmak. İnsanlar ancak, duruşu, tavrı, bakış açısı, olayları ele alışıyla kendilerine örnek olabilecek kimseleri yöneticileri olarak kabullenebiliyorlar. İkincisi ise, insan odaklı bir iş modeli uyguluyor olmak. Çalışanlar her zaman yöneticileri tarafından fark edilmeyi, ihtiyaçlarının anlaşılmasını ve adil olarak değerlendirilmeyi beklerler. Bu bakış açısına sahip bir yöneticiyi de kolaylıkla benimser ve onunla birlikte, hatta onun için performans göstermeye başlarlar.
 

Bundan dolayı bizler de, yönetim becerileri eğitimlerimizde, doğru rol model olma, insanları doğru değerlendirme ve onları daha iyi anlamanın yöntemlerine odaklanıyoruz.