Bize Ulaşın:

0532 645 75 75


Liderlik
Atlarla Özgün Liderlik Programı

Atlarla Özgün Liderlik Programı

"Eğer bana anlatırsan, dinlerim. Bana gösterirsen görürüm. 

Ama deneyimlememe izin verirsen, öğrenirim."

Lao Tzu

 

Atlarla liderlik eğitimi, liderlik konusunda zayıf ve güçlü yanlarımızı bize gösterir, liderliğin deneyimsel öğrenme ile içselleştirilmesini sağlayarak, nasıl lider olunacağını sadece öğretmez, yaşatır.

 

Neden Deneyimsel Öğrenme? (Experiential Learning)

 

  • Katılımcıdan davranış değişikliğini talep eden yapıdadır. Görevi tamamlamak için işe yaramayan davranışları değiştirmek şarttır. Aynı zamanda davranışın etkinliğine dair anında geribildirim sağlar.
  • Alışık olunmayan, konfor alanı dışında bir çevrede bulunmak öğrenmenin önündeki engelleri kaldırır ve açık fikirli bir yaklaşımı teşvik eder.

 

Neden Özgün Liderlik? (Authentic Leadership)

 

Dünyamızın değişmekte olan ekonomik ve sosyal şartları yeni ve farklı bir liderlik modelini talep etmektedir. Gerek iş yaşamında, gerekse sosyal yaşamda, sadece kendine değil, bütüne hizmet edeni takip etme eğiliminin ve sürdürülebilirliğe verilen önemin öne geçtiği günümüz şartlarında bu liderlik modeli “Özgün Liderlik”tir.

 

Özgün bir lider, öncelikle kendisini çok iyi tanır ve kişisel bir vizyona sahiptir. Bunun yanı sıra olasılıklara ve değişime açıktır. Davranış ve düşüncelerinin yarattığı sonuçları üstlenmeye hazırdır ve hedefine giden yolda cesurca ve tutkuyla ilerler. Kişisel vizyonunun daima bütüne katkı amacını içerdiği özgün lider, tüm bu özelliklerinden dolayı insanları büyüler, güven verir ve onların gönüllü katılımını sağlar.

 

Neden Atlar?

Atlar dünya üzerindeki 50 milyon yıldan uzun sürmüş varlıklarını, belli bir hiyerarşiye sahip sürüler halinde yaşamalarına, anda kalabilme becerilerine ve yüksek hissi farkındalıklarına borçludurlar. Bir atla karşı karşıya geldiğiniz anda hanginizin lider olacağını belirleme içgüdüleri, gerçek liderliğin gerektirdiklerini içgüdüsel olarak biliyor olmaları ve biz insanları düşünsel ve duygusal açıdan anında okuyup değerlendirebilme kabiliyetleri ile atlar, liderlik konusundaki en yetkin öğretmenlerdir.

 

 

Programın Amacı:

 

Programımızın ilk hedefi, liderlik vasıflarını geliştirmek isteyen yöneticilerin, kendi güçlü ve zayıf yönleri hakkında içgörü kazanmaları ve geliştirmeleri gereken liderlik becerilerini atlarla birebir girdikleri iletişim yoluyla yaşayarak benimsemelerini sağlamaktır. Katılımcılar edinecekleri becerileri, manejdeki deneyimleri esnasında anında aldıkları geri bildirimlerle kalibre etme ve gündelik hayatlarına uyarlama şansı bulacaklardır. Bunun yanısıra katılımcılar kendileri kadar, takım arkadaşlarını da daha derinden tanıma ve içten bir bağlantı kurma fırsatını da elde etmiş olacaklardır.

atlarla özgün liderlik modülleri