Bize Ulaşın:

0532 645 75 75


Koçluk
Değişimin kendisi olmak...

Koçluk

Yıllarca ve yüzlerce danışanla yapılan çalışmalardan damıttığımız tecrübemizle, koçluğu bütünsel bir yaklaşımla ele alıyor ve uyguluyoruz. Koçlukta bütünsel yaklaşım; koçluk sürecinin başarısını sadece seans esnasında kazanılanlar ile değil, danışanın bunları gerçek hayata uyarlamasındaki etkinliği ile de ölçmek, koçluk sürecini sadece belli bir ekolun kuralları çerçevesinde değil, sahip olduğumuz tüm araç ve know-how ları kullanarak yapılandırmak  ve yönetici koçluğu yaparken bile iş hayatı- özel hayat ayrımı yapmamak, anlamına geliyor.

 

Bu doğrultuda, bireysel koçluk uygulamalarında ve koç yetiştirme eğitimlerimizde kılavuzumuz olan ilkeler:

 

  • Koçluk yapısını tüm şirkete yaymak amacıyla, bireysel ve sadece belirli takımlarla çalışmaların yanısıra, Koçluk Kültürü Yapılandırma Programı başlığı altında, sistem kurucuları, uygulayıcıları ve faydalanacaklar için üç koldan, farklı eğitim ve çalışmalar düzenliyor, koçluk bakış açısının ve faydalarının şirket yapısına entegrasyonunu sağlıyoruz.

 

  • Sürecin en başından itibaren, kişinin kendinden bekleneni gerçekleştirecek potansiyele sahip olduğunu kabul ediyoruz. Bu noktadan hareketle, süreçte, kişinin hareket etmesine engel olanları ortadan kaldırmak ve kişiyi harekete geçirecek olanları öne çıkarmak üzere farkındalık düzeyi arttırılıyor.

 

  • Bir koç, kişinin sağladığı faydayı en üst düzeye taşımak için, bildiği herşeyi, süreçte en uygun olan yerde kullanmakla yükümlüdür. Bu anlayışla, koçluğun temelinde olan bilişsel yaklaşımların yanında, engelleri daha etkin ve hızlı bir şekilde aşmak için NLP, Gestalt ve Somatik psikoloji tekniklerinden de çokça yararlanıyoruz.

 

  • Kişinin iş yaşamındaki performansını, iş bilgisinin ve deneyiminin yanı sıra – hatta bazen bunların da önüne geçerek – kurduğu ilişkilerin belirlediğini biliyoruz. Bu sebeple koçluk sürecinde, kişinin kendi algısını ve kendisi ile lgili dış algıyı yönetmesine rehberlik ediyoruz.

 

  • Kişinin kariyerini, yaşamının bütünün bir parçası olarak görüyoruz. Tüm yaşam alanlarının birbirleri ile olan etkileşimini göz önünde bulundururken, kişinin farklı alanlardaki güçlü yönlerini farketmesini ve bunları iş yaşamına da adapte etmesini hedefliyoruz.

 

  • Tüm taraflar için gizlilik kapsamında kalan konulara hassasiyet, bireysel seçimlere, kişinin değerlerine, şirketin kültürüne ve beklentilerine saygı konularından  ödün vermiyoruz.