Bize Ulaşın:

0532 645 75 75


Yönetim Becerileri
Performans Yönetimi & Geribildirim

Performans Yönetimi & Geribildirim

Geribildirim, yöneticisi olduğunuz kanal tarafından yapılan bir televizyon yayını gibidir. Kesintisizdir, program akışından sorumlusunuzdur, bir konu hakkında program yapmanız gibi, yapmamanız da mutlaka bir anlama gelir. Yayınladığınız bir şey ertesi gün, izleyenler tarafından izlemeyenlere mutlaka anlatılır, program çoktan bitmişken bile konu tartışılmaya devam edilir. İlgili kişilerde olumlu ya da olumsuz bir tepkiye yol açar ve onları harekete geçirir. Hepsinden de önemlisi, altınızda çalışanlar için reytinginiz her zaman en üst seviyededir. Bunların farkında olmayan yöneticiler ise geri bildirimi, en iyi ihtimalle, kişiyi karşılarına oturtup konuştukları bir süreç olarak düşünür ve dolayısıyla da sonuç almakta zorlanırlar.
 

Bu programa katılanlar, geribildirimin, duruma ilişkin tek bir görüşme değil, davranış değişikliği yaratacak bir süreç değişikliği olduğunun ayırdına varacaklar. Geribildirimin tek yönlü bir mesaj iletimi değil, çift yönlü bir bilgi ve duygu alışverişi olduğunu kavrayacak ve direktif iletişim yerine birlikte keşfetme metodunu benimseyecekler. Ayrıca geribildirimin etkisini maksimize edecek iletişim tekniklerini de nasıl kullanabileceklerini öğrenecekler.
 

 • Davranış nedir, nasıl oluşur?
  • Davranışın zihinsel altyapısı
  • Değerlerimiz ve onların davranışlarımız üzerindeki etkileri
  • Davranışı değiştirmek için ne yapmalıyız?
 • Geribildirimi yapılandırmak
  • Vereceğimiz geribildirimi sağlam bir temele oturtmak için ne yapmalıyız?
  • Ben kimim?
  • Geribildirim veren kişi açısından öz algılama ve bunun doğru iletişime etkisi
  • Karşımdaki kim?
  • Karşımdakinin kişisel özelliklerini anlamak ve onunla köprü kurmak
 • Geribildirim görüşmesi
  • Hazırlık aşaması
  • Etkili görüşmeye giden yol: İyi bir başlangıç
  • Hedef belirleme ve aksiyon alma
  • Aksiyonların takibi
 • Etkin geribildirim için güçlü iletişim
  • İletişimdeki engeller
  • Soru sorma sanatı
  • Etkin dinleme